خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


 جلد چهاردهم فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (حروف د – ذ) منتشر شد

 

تازه های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 مقاله اسپندارمذ از جلد 2 به مناسبت آغاز ماه اسفند PDF چاپ نامه الکترونیک
گزیده مدخل های فرهنگنامه
سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۴۱

اسپندارمذ در دین زردشتی یکی از امشاسپندان، یعنی فرشتگان اهورمزدا، خدای بزرگ ایرانیان باستان و زردشتیان، است. اسپندارمذ، در زبان اوستایی، به معنی بردباری و فروتنی مقدس است. زردشتیان او را دختر اهورمزدا و فرشتۀ نگهبان زمین، و در جهان معنوی نمایندۀ مهر و بردباری و فروتنی اهورمزدا می دانند. عقیده دارند که اسپندارمذ، مانند امشاسپندان دیگر، واسطۀ میان  آفریدگار و آفریدگان است.

  ...

 
دکتر حسین معصومی همدانی میهمان هم اندیشی اسفندماه فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۳۹

دکتر معصومی همدانی مهمان هم اندیشی اسفندماه فرهنگنامهروز اول اسفند 91 آقای دکتر حسین معصومی همدانی در هم اندیشی فرهنگنامه حضور خواهند یافت.

آقای دکتر حسین معصومی همدانی برای شرکت در هم اندیشی اسفند ماه فرهنگنامه، سه شنبه اول اسفند دعوت شده اند تا تجربیات دانشنامه نگاری خود را در اختیار همکاران فرهنگنامه بگذارند. به ویژه تاریخ علم، سهم ایرانیان در این بخش و ضرورت انعکاس آن در مقاله های دانشنامه ای و همچنین شیوه های دسترسی به منابع مناسب تاریخ علم از موضوعهای مورد علاقه همکاران فرهنگنامه است که آن را با استاد معصومی همدانی درمیان گذاشته اند.

 

 

 
برگزاری جلسه مشاوران نوجوان فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۳۳

 

برگزاری جلسه مشاوران نوجوانمشاوران نوجوان فرهنگنامه در روز شنبه 14 بهمن ماه 91 در جلسه مشورتی شرکت کردند.

 

شنبه 14 بهمن ماه، 17 نفر از مشاوران نوجوان فرهنگنامه در جلسۀ مشورتی شرکت کردند و دربارۀ دو مقالۀ شعر و سیبرنتیک مورد مشاوره قرار گرفتند. برخی از اعضای گروه ادبیات فارسی و گروه مهندسی فرهنگنامه که در جلسه حضور داشتند، در گفت و شنودی با مشاوران نوجوان جهت به دست آوردن نیازهای اطلاعاتی و میزان آگاهی آنان مشارکت کردند. حاصل این گفت و شنود برای تأثیر درمقاله های مطرح شده، ارزیابی خواهد شد تا در بهتر کردن مقاله ها از این جلسه بهره برداری شود. 

 

ادامه مطلب...
 
« ابتدا قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 1 از 14
Sitemap