خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


 

تازه های فرهنگنامه کودکان و نوجوانانبرگزاری کارگاه مرجع شناسی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۲۱

کارگاه مرجع شناسی آشنایی با کتابهای مرجع کتابخانۀ فرهنگنامه و سایر کتابخانه های شهر تهران، در آموزش داوطلبان جدید همکاری با فرهنگنامه، پس از برگزاری جلسه توجیهی، قدم بعدی خواهد بود.

داوطلبان همکاری با فرهنگنامه که در آبان ماه پس از گذراندن کارگاههای توجیهی به گروههای تخصصی پیوسته اند، روزهای پایانی آذرماه، در کارگاههای مرجع شناسی شرکت خواهند کرد. مدرس کارگاهها خانم سوری مرتضایی فرد کتابدار با سابقۀ شورای کتاب کودک است که در 2 جلسۀ یکشنبه 20 و 27 آذرماه، ساعت 15 تا 17:30 ، همکاران آیندۀ فرهنگنامه را با انواع کتابهای مرجع آشنا خواهند کرد و کتابخانه های بزرگ تهران را به شرکت کنندگان در کارگاه معرفی خواهند کرد.

 
دومین جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۵۳

دومین جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه کودکان و نوجواناندومین جلسۀ توجیهی پاییز 90 برای داوطلبان همکاری با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان برگزار شد و 24 نفر دیگر همکاری داوطلبانه را با فرهنگنامه آغاز کردند.

جلسۀ دوم توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه در روز شنبه 7 آبان برگزار شد و 24 نفر از افراد جدید، در کارگاهی ساختار چند مقالۀ چاپ شده در 13 جلد فرهنگنامه را که متناسب با تخصص آنها انتخاب شده بود، با مقاله های مشابه در دانشنامه های معتبر فارسی و انگلیسی مقایسه کردند. این فعالیت به صورت مشارکتی، در چند گروه که تخصص نزدیک به هم داشتند، صورت گرفت. در این کارتطبیقی علت تفاوت مقاله ها دربارۀ موضوع واحد، در دانشنامه های گوناگون، بررسی شد. در این جلسه شرکت کنندگان کارگاه به تفاوت میان میزان اطلاعات و زبان وبیان مقاله ها، میزان تصویری بودن و کمیت و کیفیت تصویرها توجه کردند که این تفاوت در متفاوت بودن مخاطب، عمومی یا تخصصی بودن موارد استفاده و مختصر و یا مفصل بودن دانشنامه ها ارزیابی شد.  

ادامه مطلب...
 
« ابتدا قبلی 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 2 از 5
Sitemap