خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان
تازه های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 جلسه توجیهی داوطلبان جدید همکاری با فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۲۲

جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری فرهنگنامه روزهای شنبه 13 و 20 مهرماه تشکیل می شود.

داوطلبان همکاری با فرهنگنامه که فرم همکاری پر کرده اند و ماههای گذشته منتظر خبر بوده اند، به جلسه توجیهی فراخوانده شدند. جلسات توجیهی روزهای شنبه 13 و 20 مهرماه، ساعت 16 تا 18 تشکیل می شود و افراد داوطلب همکاری به طور کلی با برخی از ابعاد فرهنگنامه آشنا می شوند و براساس رشته تخصصی خود به گروههای کاری معرفی می شوند.

در ضمن روزهای یکشنبه 21 و 28 مهرماه برخی از همکاران فرهنگنامه که چند ماه پیش به گروههای کاری معرفی شدند. کارگاههای مرجع شناسی را خواهند گذراند. این گروه از طرف هماهنگ کنندگان گروههای تخصصی برای گذراندن کارگاه مرجع شناسی معرفی شده اند. مرجع شناسی با هدایت خانم سوری مرتضایی فرد همکار شورای کتاب کودک برگزار خواهد شد.

 
مقالۀ دام پزشکی از جلد 14 به مناسبت 14 مهرماه روز دام پزشکی PDF چاپ نامه الکترونیک
گزیده مدخل های فرهنگنامه
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۰۲

مقالۀ دام پزشکی از جلد 14 به مناسبت 14 مهرماه روز دام پزشکیدام پزشکی علم پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای جانوران و بیماریهای مشترک انسان و دام است.علم دام پزشکی با پیشگیری و کنترل بیماریها به بهداشت انسانی و جانوری و نیز صنعت دامداری کمک میکند.

درمان بیماریهای عفونی، که آسیبهای زیادی به جانوران اهلی وارد می کنند، و نیز درمان بیماریهای انگلی، نازایی، شکستگیها، سوء تغذیۀ دامها و جراحیها به عهدۀ دام پزشکان است.

...

 
مقالۀ باغچه بان، جبار از جلد 6 به مناسبت 9 مهرماه روز جهانی ناشنوایان PDF چاپ نامه الکترونیک
گزیده مدخل های فرهنگنامه
سه شنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۱۲

باغچه‌بان، جبار ( 1345 – 1264 ه ش) ابداع کنندۀ روش آموزش ناشنوایان، پایه گذار کودکستان در ایران و از نخستین نویسندگان ادبیات کودکان است. در ایروان، پایتخت کنونی جمهوری ارمنستان، درخانواده ای هنر دوست به دنیا آمد. جدش از مردم تبریز بود و پدرش عسکر نام داشت. جبار، در جوانی، خبرنگار روزنامه های قفقاز و از نویسندگان روزنامۀ فکاهی ملانصرالدین بود و در سال 1291 ه ش، مجلۀ فکاهی لکلک را در ایروان منتشر کرد.

...

 
« ابتدا قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 3 از 20
Sitemap