خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان
تازه های فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 مقاله آتش آفروز از جلد 1 به مناسبت 1 فروردین و فرارسیدن نوروز PDF چاپ نامه الکترونیک
گزیده مدخل های فرهنگنامه
پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۳۳

آتش افروز گروهی  بازیگر دوره گرد بودند که از چند روز پیش از نوروز تا سیزدهم فروردین در شهر می گشتند و مژدۀ فرا رسیدن بهار می دادند و مردم را شاد و سرگرم می کردند. هر گروه آتش افروز چند بازیگر و نوازنده داشت. هریک از بازیگران خود را به شکل و لباس خاص در می آورد. بازیگری صورت و گردن خود را سیاه می کرد، جامۀ سرخ یا رنگارنگ می پوشید، کلاهی بلند و نوک تیز معروف به کلاه بوقی یا کلاه شیپوری، یا زنگ و منگوله به سر می گذاشت، و مشعلی به دست می گرفت و پی در پی شعلۀ آن را در دهان می کرد، یا از نفتی که در دهان نگه می داشت به شعلۀ مشعل می دمید و آن را تند و تیز می کرد.

...

 
مقاله چهارشنبه سوری از جلد12 به مناسبت آخرین چهارشنبه سال PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Administrator   
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۲۲

مقاله چهارشنبه سوری از جلد12 به مناسبت آخرین چهارشنبه سالچهارشنبه سوری مراسمی است که مردم ایران هر ساله در غروب آخرین سه شنبۀ اسفندماه برگزار می کنند و ریشۀ آن در آیینهای باستانی ایرانیان است. مردم معتقدند برگزاری این مراسم شگون دارد، یعنی برای آنها خوشبختی و سلامتی به همراه می آورد. اگر نخستین روز سال نو چهارشنبه باشد، این مراسم در غروب سه شنبۀ هفتۀ قبل از سال نو برگزار می شود.

...

 
مقالۀ پروین اعتصامی از جلد 3 به مناسبت 25 اسفند روز بزرگداشت وی PDF چاپ نامه الکترونیک
گزیده مدخل های فرهنگنامه
جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۳۳

مقالۀ پروین اعتصامی از جلد 3 به مناسبت 25 اسفند روز بزرگداشت ویاعتصامی، پروین (1320 – 1285 ه ش) از شاعران ایران است. نامش رخشنده بود. در شهرهایش پروین تخلص می کرد و به همین نام شهرت یافت. پدرش، یوسف اعتصامی، از نویسندگان و مترجمان بود. پروین در تبریز زاده شد. در کودکی همراه خانواده به تهران آمد. ادبیات فارسی وعربی را نزد پدر و معلمان خصوصی آموخت. در مدرسۀ امریکایی دختران درس خواند و مدتی نیز در همان مدرسه به تدریس پرداخت.

...

 
« ابتدا قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی انتها »

صفحه 7 از 20
Sitemap