مقاله بازیگری از جلد 6 و مقاله چهره پردازی از جلد 12 به مناسبت 21 شهریور روز سینما چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۵۸

در این تصویر بازیگران فیلم ایرانی زینت را می بینید که در حال اجرای نقش خود هستند بازیگری از قدیمیترین حرفه هاست و پیشینۀ آن به حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد. نخستین بازیگران، مراسم مذهبی و آیینی را نمایش می دادند. در مصر باستان کاهنان خاطرۀ مردگان را با آداب و مراسم خاصی و درمکان مقدس ستایش می کردند. بازیگری درمصر از اجرای مراسم آیینی فراتر نرفت. در یونان باستان بازیگران با خواندن شعرهای شاعران، همراه با حرکات موزون، به افتخار خدایان مراسمی برپا می داشتند

...

چهره پردازی ( گریم) مجموعۀ تغییراتی است که با آرایش و پیرایش در چهره، مو و حتی بدن بازیگران ایجاد می شود تا با چهره و شخصیتی که در نمایشنامه یا فیلمنامه توصیف شده هرچه بیشتر همانند شوند. چهره پردازی تلفیقی از علم و هنر است.

 

 

  Sitemap