مقالۀ جنگ ایران و عراق از جلد 10 به مناسبت 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۳

مقالۀ جنگ ایران و عراق از جلد 10 به مناسبت 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدسجنگ ایران و عراق ( 1367 – 1359 ه ش ) جنگی است که با حمله و تجاوز ارتش عراق به خاک ایران، آغاز شد. این جنگ مدت 7 سال و 11 ماه طول کشید و با پذیرش قطعنامۀ 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران و عراق، رسما پایان یافت.

در دورۀ جنگ، ارتش عراق بخشهایی از استانهای جنوبی و غربی کشور را اشغال کرد و شهرها و روستاهای بسیاری را ویران کرد. مردم ایران از دل و جان به دفاع برخاستند و بسیاری از آنها در جبهه ها شهید، مجروح و یا اسیر شدند. به همین دلیل این جنگ را در ایران دفاع مقدس می نامند و به دلیل شرایط ناخواسته ای که به ایران تحمیل شد، آن را جنگ تحمیلی نیز می گویند.

...

(برای دیدن نقشه در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.)

  Sitemap