مقالۀ خیام از جلد 13 فرهنگنامه به مناسبت 28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۰۷

خیام، ابوالفتح غیاث الدین عمربن ابراهیم نیشابوری (حدود 517- 439 ه ق) ریاضیدان، منجم، فیلسوف و شاعر نامدار ایرانی است. از کارهای بزرگ علمی او همکاری در تنظیم معروف به تقویم جلالی است که تقویم شمسی کنونی ایران بر آن اساس است. امروزه، عمده ترین شهرت خیام به سبب رباعیات اوست که به بیشتر زبانهای زندۀ دنیا ترجمه شده است.

...

  Sitemap