مقالۀ ایرانشناسی از جلد 4 فرهنگنامه به مناسبت 30 اردیبهشت روز ملی ایرانگردی و ایرانشناسی چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۰۲

ایرانشناسی پژوهش در فرهنگ و تمدن سرزمینهای ایرانی است. در این پژوهشها هم کنجکاوی علمی و هم انگیزه های سیاسی و اقتصادی دخالت داشته اند. نخستین پژو هشگران ایرانشناسی اروپایی بودند. سپس پژوهشگران امریکایی و ژاپنی نیز به این گونه بررسیها پرداختند. امروزه بسیاری از کشورهای بزرگ دارای مراکز ایرانشناسی هستند.

...

  Sitemap