مقالۀ ارتباطات از جلد 2 فرهنگنامه به مناسبت 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
جمعه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۲۷

نخستین ماهواره در سال 1975 م به فضا پرتاب شد. امروزه ماهواره های ارتباطی دشواری فرستادن پیامهای تلگرافی، تلفنی، رادیدویی و تلویزیونی، یعنی صدا و تصویر را به سرزمینهای دور دست از میان برده اند و ارتباط مردم سراسر جهان را بایکدیگر آسانتر کرده اند.ارتباطات در زندگانی اجتماعی به معنی پیامرسانی است. پیام خبر یا احساس یا اندیشه ای است که به کمک مغز و حواس به دیگران رسانده می شود. ما بیشتر از دو حس شنوایی و بینایی برای رساندن پیامها به یکدیگر استفاده می کنیم. ولی گاهی به کمک حواس دیگر خود نیز پیامی را دریافت می داریم یا پیامی را به دیگران می رسانیم. بعضی از کسانی که نمی توانند ببینند، می آموزند که به جای حس بینایی از حس بساوایی(لامسه) خود استفاده کنند و به کمک الفبای مخصوص نابینایان (برایbraille) پیامی را دریافت کنند یا پیامی را به دیگران برسانند. بعضی از کسانی که نمی توانند بشنوند یا سخن بگویند، ولی می توانند ببینند، از الفبای مخصوص ناشنوایان، که به کمک دستها و حرکت دادن انگشتها نشان داده می شود، برای رساندن پیامها استفاده می کنند.

...

  Sitemap