مقاله رخش از جلد 15 فرهنگنامه به مناسبت 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی چاپ
گزیده مدخل های فرهنگنامه
شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۵

رخش نام اسب رستم در داستانهای باستانی ایران و شاهنامۀ فردوسی است.

به روایت شاهنامه، زال، هنگام پیری، مقام سپهسالاری و پهلوانی را به رستم، پسر خود، سپرد. سپس گرز پدرش، سام، را به او بخشید. آنگاه رستم اسبی از پدر خواست:

...

 

  Sitemap