سفر همکاران فرهنگنامه به کاشان چاپ
تازه ها
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۹

19 نفر از همکاران فرهنگنامه در روزهای میانی آذر به کاشان و اطراف آن سفر کردند و از چند منطقه تاریخی و طبیعی بازدید کردند.

روزهای 13 و 14 آذرماه، 19 نفر از همکاران فرهنگنامه و شورای کتاب کودک به شهر کاشان سفرکردند. سفر به کاشان را خانم مهین توفیقی از همکاران گروه ادبیات جهان و جغرافیای جهان با همکاری خانم مهسا صدیق عضو گروه بناهای تاریخی و ادبیات جهان و مسئول تصاویر فرهنگنامه برنامه ریزی و اجرا کردند.

فکر سفر به کاشان پس از هم اندیشی آبان ماه پیش آمد که در آن خانم مهندس شعله بلوچ به معرفی" خانۀ ایرانی " کاشان پرداختند که به همت ایشان مرمت و به مکانی برای پذیرایی از علاقمندان فرهنگ و معماری ایرانی تبدیل شده است. بازدید از خانۀ ایرانی کاشان با حضور خانم بلوچ انجام گرفت و توضیحات ایشان دربارۀ هر گوشه از بنا اطلاعات گروه را ملموس کرد.

گروه بناهای تاریخی فرهنگنامه نیز که در این روزها مشغول به ویرایش مقاله " سیلک " است، نیاز به بازدید از تپه سیلک کاشان را بهانه ای مناسب برای سفر یافت و از آن استقبال کرد و در بازدید از این سایت باستانی پاسخ برخی از پرسشهای خود را جستجو کرد.

دیدار از منطقه کویری مرنجاب در نزدیکی کاشان برای همکاران فرهنگنامه انگیزۀ دیگری جهت سفر شد. شبهای پر ستارۀ کویری گروهی از اعضای گروه اخترشناسی و ادبیات جهان را به سفر جذب کرد.

ضمن سفر امکان بازدید از " شهر زیرزمینی نوش آباد" پیش آمد که " شهر زیرزمینی اویی" نیز نامیده می شود. دیدار از این مجموعۀ دست کند زیرزمینی که شامل حدود 4 کیلومتر راهروهای زیر زمینی تودرتو در سه طبقه است و اتاقکهای زیادی زا دربر می گیرد. فکر پیشنهاد مدخلی برای شهرهای زیرزمینی پدید آورد.

 

سفرهای همکاران فرهنگنامه که یکی دوبار در سال انجام می شود، علاوه بر جنبۀ بازدید و مشاهده بر همدلی همکاران و پیش برد بهتر کار گروهی می افزاید.

 


  Sitemap