گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقالۀ انقلاب مشروطیت از جلد 4 به مناسبت 14 مرداد روز مشروطیتانقلاب مشروطیت انقلاب سیاسی و اجتماعی مردم ایران در اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی است که با هدف براندازی حکومت استبدادی پدید آمد و با گرفتن فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه قاجار و بی اثر ساختن مخالفتهای جانشین او، محمدعلی شاه، به پیروزی رسید( 1285- 1281 ه ش).

...

 
Sitemap