گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

مقالۀ خبر گزاری از جلد 13 به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگارخبرگزاری سازمانی است که خبرها را از یک کشور و یا سراسر جهان گردآوری و پخش می کند. بسیاری از رسانه های گروهی مانند روزنامه ها، مجله ها و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اخبار ملی و بین المللی را از خبر گزاریها دریافت و منتشر می کنند. خبرگزاریها، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، خبرنگار یا دفتر نماینگی دارند، یا به مناطق مهم خبرساز خبرنگار و گزارشگر می فرستند ...

 
Sitemap