گزیده مدخل های فرهنگنامه

محل نگهداری پول در بانک بسیار محکم و نسوز است و با رمز مخصوص گشوده می شود که باز کردن آن تنها به دست مأموران ویژه بانک صورت می گیردبانک موسسه ای است مطمئن برای نگهداری پول مردم و به کارانداختن آن در توسعۀ اقتصادی و همچنین پرداخت وام و اعتبار به مردم . بانک پول مردم را می پذیرد و در حساب جاری، قرض الحسنه و پس انداز نگهداری می کند. بانک خدمات خود را به صورت چکهای گوناگون، کارتهای اعتباری، ضمانت، وام، سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری، دادن جایزه و سود سرمایه گذاری در اختیار مردم می گذارد. نخستین بانگها به مفهوم امروزی میان قرنهای سیزدهم تا شانزدهم میلادی در ایتالیا شکل گرفتند. بانک سپه نخستین بانک کاملا ایرانی است که در سال 1304 ه ش آغاز به کارکرد.

...

 

 
Sitemap