خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

در کلاس سوادآموزی در مدرسه سرباز، که در پادگانها تشکیل می شود سربازان بیسواد، خواندن و نوشتن را فرا می گیرند.

بیسوادی ناتوانی در خواندن و نوشتن است. بیسواد نمی تواند بخواند و بنویسد و حساب کند. در نتیجه نمی تواند آگاهیهای خود را با خواندن روزنامه، مجله، کتاب و دیگر خواندنیها افزایش دهد و با دیگران از راه نوشتن ارتباط برقرار کند. بنابر آمار یونسکو(1990 م )تقریبا یک میلیارد نفر از جمعیت 15 سال به بالای جهان بیسوادند که بخش بزرگتر آنها زنان هستند. بیشتر این بیسوادان در کشورهای در حال توسعه افریقا، آسیا و امریکای لاتین زندگی می کنند.

   ...

 

 
Sitemap