خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

بیمار مبتلا به پارکینسون چهره ای بی حالت و قامتی خمیده دارد، به سختی راه می رود و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند.پارکینسون یا فلج لرزان بیماری مزمنی است که به سبب اختلال در دستگاه عصبی مرکزی، حرکات ارادی راکنترل می کند، به وجود می آید. لرزش دست و پا، سفتی ماهیچه و کندی حرکت از علامتهای مهم این بیماری هستند. این بیماران به کندی راه می روند و نمی توانند تعادل خود را به خوبی خفظ کنند. علت پارکینسون ناشناخته است. مصرف بعضی از داروها و عفونتهای مغزی ممکن است سبب این بیماری شوند. بیماری پارکینسون معمولا در کسانی که بیش از 50 سال دارند دیده می شود. این بیماری در جوانان کمیاب است.

...

 

 
Sitemap