خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

امام زمان (عج) محمدبن حسن عسکری، آخرین امام از امامان دوازده گانۀ شیعیان است. در 15 شعبان سال 255 ه ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شیعیان، است. مادر آن حضرت ترجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. مهدی، حجت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیةالله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.

...

 
Sitemap