خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

امام حسن مجتبی (ع) ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب دومین امام از امامان دوازده گانۀ شیعیان و چهارمین معصوم از چهارده معصوم است. در سال سوم هجری قمری درمدینه به دنیا آمد و به سال پنجاه هجری قمری در همین شهر مسموم و شهید شد. وی نخستین فرزند علی(ع) و فاطمه زهرا(س) است. امام حسن در سال چهلم هجرت، پس از شهادت امام علی(ع) به امامت رسید و مدت امامت او ده سال بود.

...

 

 
Sitemap