خبرنامه


صفحه نخست

مقاله توسعه از جلد 10 به مناسبت 1 آبان روز آمار و برنامه ریزیتوسعه رشد و بهبود منظم و مداوم وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است. اگر در جامعه ای توسعۀ اقتصادی و توسعۀ اجتماعی و فرهنگی همراه با در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی باشد، توسعۀ آن جامعه، همه جانبه و پایدار می شود.

...

 

(برای دیدن تصویر در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید)

 
Sitemap