خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

مقاله دیابت از جلد 14 به مناسبت 23 آبان روز جهانی دیابتدیابت نوعی بیماری است که به علت اختلال در سوخت و ساز قند (گلوکز) در بدن ایجاد می شود و به آن مرض قند ( دیابت شیرین) هم گفته می شود. علامتهای مهم آن تشنگی زیاد، گرسنگی زیاد و ادرار فراوان است.

فعالیت بدن به انرژی نیاز دارد. این انرژی را گلوکز تأمین می کند. گلوکز برای وارد شدن به بیشتر سلولها نیازمند هورمون انسولین است

...

 

 
Sitemap