خبرنامه






گزیده مدخل های فرهنگنامه

پاییز یکی از فصلهای سال خورشیدی ( شمسی) است. این فصل پس ازتابستان و پیش از زمستان فرا می رسد. مهر و آبان و آذر ماههای فصل پاییز در ایران هستند.

پاییز در نیمکره شمالی زمین از اول مهر(معادل 22 سپتامبر در سال میلادی) آغاز می شود و تا 30 آذر (معادل 20 دسامبر در سال میلادی) ادامه دارد. شروع پاییز در نیمکره جنوبی زمین همزمان با شروع بهار در نیمکره شمالی است.

...

 

 
Sitemap