خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

مقاله تابستان از جلد 9 فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به مناسبت آغاز فصل تابستان

تابستان یکی از فصلهای سال خورشیدی (شمسی) است. این فصل پس از بهار و پیش از پاییز فرا می رسد. تیر، مرداد و شهریور ماههای فصل تابستان در ایران هستند. ...

 

 
Sitemap