خبرنامه


گزیده مدخل های فرهنگنامه

 

 

 مقاله دریانوردی از جلد 14 فرهنگنامه کودکان و نوجوانان به مناسبت 5 تیر روزجهانی دریانوردیدریانوردی گذر از دریا و اقیانوس با کشتی یا شناورهای دیگر است. هدف از دریانوردی گوناگون بوده است: بازرگانی، صیادی، جهانگردی، مهاجرت، هواشناسی، اقیانوس شناسی، کشف معدنهای زیر بستر دریا، ساخت سکوهای دریایی برای حفر چاه نفت، پژوهشهای علمی و کشف ناشناخته های حیات از مهمترین این هدفهاست. همچنین، حفاظت از مرزهای آبی، دفاع و حمله به دشمن با شناورهای گوناگون مانند قایقهای تندرو، کشتیهی جنگی و زیر دریاییها به عهدۀ ناوگان دریایی هر کشور است. ...

 

 

(برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید)

 

 
Sitemap