خبرنامه


پروین دولت آبادی برای کودکان و نوجوانان شعرهایی سرود که مضمون آنها طبیعت، اجتماع و خود کودکان بود.دولت‌آبادی، پروین (1387- 1303 ه ش) بانوی شاعر و به ویژه از شاعران نامدار شعر کودک در ایران است.

پروین دولت آبادی در اصفهان زاده شد. محیط فرهنگی خانواده در پرورش ذوق شاعرانه او تأثیر بسیار داشت. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ناموس اصفهان، که مادرش مدیریت آن را به عهده داشت، گذراند و ...

 

 
Sitemap