گزیده مدخل های فرهنگنامه

روزه از فروع دين اسلام است كه به موجب آن، روزه دار بايد از اذن صبح تا اذان مغرب، از برخي اعمال و رفتار مثل خوردن و آشاميدن، سر به زير آب فروبردن و قسم ناراست خودردن به خداوند و پيامبر او خودداري كند. صوم معادل عربي واژه روزه است كه در قرآن كريم به معناي خودداري از انجام برخي كارهاست. بنابر آيات قرآن، روزه بر مؤمنان واجب است، همان گونه كه براي پيشينيان واجب بوده است، تا پرهيزگار شوند (سورهْ بقره، آيهْ 183).

 

...

 
Sitemap