خبرنامه


 

آموزشبرگزاری هم اندیشی آبان ماه با حضور دکتر منصور وصالی PDF چاپ نامه الکترونیک
آموزش
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۲

دکتر منصور وصالیهم اندیشی آبان ماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان با شرکت 73 نفر از همکاران علاقمند برگزار شد و آقای دکتر وصالی دربارۀ " علم جزیی مهم از فرهنگ بشری" صحبت کردند.

 

 

جلسۀ هم اندیشی آبان ماه فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان برگزار شد. صحبتهای آقای دکتر منصور وصالی دربارۀ "علم جزیی مهم از فرهنگ بشری" بیش از 70 نفر شنونده داشت نفرات زیادی نیز برای شرکت در دوره ای به همین نام، در هفته های آینده، ثبت نام کردند.

بخشهایی از صحبتهای دکتر وصالی را به صورت خلاصه در زیر می توان دید.

" ... بعضی ها مخالف علم هستند و آنرا عامل مشکلات بشر می دانند، به ویژه مخالفان مدرنیته که آرزوی بازگشت به گذشته دارند و اعصار طلایی را برابر با شرایط نبود علم و فناوری می دانند. در حالیکه علم بخشی از فرهنگ بشری است، نه عامل مقصر در بدبختیهای بشر بلکه پاسخ به پرسشهای انسان پرسشگر بوده است..."

"...مشکل از اینجا ناشی می شود که عموم مردم از سویی، علم را از باور نسبت به علم جدا نمی کنند. آنها باورهای علمی را که از دانش موجود در کتابهای درسی و اخبار علمی رسانه ها مثل رادیو، تلویزیون، مجله ها و فیلمهای علمی به دست می آورند، برابر با خود علم می گیرند و از سوی دیگر علم را با محصول علم، یعنی فناوری برابر می دانند..."

 

ادامه مطلب...
 
صحبتهای آقای دکتر حسن انوری در جلسۀ هم اندیشی مهرماه 90 PDF چاپ نامه الکترونیک
آموزش
پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۰۶

دکتر حسن انوری در هم اندیش فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

متن صحبتهای آقای دکتر حسن انوری در جلسۀ هم اندیشی مهرماه 90 فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

به نام خداوند تبارک وتعالی. با تشکر از سرکار خانم انصاری که مراحمی دربارۀ اینجانب ایراد فرمودند و با عرض ارادت همیشگی خدمت خانم میرهادی، امر فرمودند چند کلمه ای دربارۀ فرهنگ نویسی حضور حضار محترم معروض بدارم.

خوشبختانه کشور ما از کشورهایی است در دنیا که سابقۀ فرهنگ نویسی در آن نسبتاً طولانی است. ما از زبان پهلوی دو فرهنگ در دست داریم که قدیم ترین فرهنگ به یکی از زبانهای ایرانی در دنیاست منظورم فرهنگ اوییم فرهنگ پهلوی است که هردو، تا به امروز باقی است. برخی معتقدند که پیش از دورۀ ساسانی نیز ما سابقۀ فرهنگ نویسی، داریم و استدلال می کنند که ما از دورۀ هخامنشی، متنهایی داریم که به سه زبان تدوین شده اند که معروفترین آنها کتیبۀ بیستون است. این کتیبه به سه زبان بابلی، فارسی باستان و اکّدی تدوین شده است. وجود ترجمه از یک زبان به زبان دیگر مستلزم داشتن فرهنگ است، اگر چه بسیار ابتدایی بوده باشد. بنابر این می توانیم حدس بزنیم که در دورۀ هخامنشی نیز فرهنگ نویسی شناخته شده بوده است. پس از اسلام، ایرانیان هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی به تألیف فرهنگ لغت پرداختند. افتخار ایرانیان برای زبان عربی با وجود خلیل بن احمد که کتاب العین را در قرن دوم تدوین کرد، محرز است. کتاب العین، کتابی است که ترتیب حروف به ترتیب حروف حلق است نه به ترتیب الفبایی امروز. یعنی یک وجه زبان شناختی، در واقع به ترتیب حروف حاکم است. خلیل بن احمد را عربها از آن خودشان می دانند، اما بنابر تحقیقاتی که انجام گرفته است و مخصوصا با یادآوری خیلی مصممانۀ علی اکبر دهخدا، خلیل بن احمد ایرانی بوده است یعنی از احفاد ایرانیانی بوده که در دورۀ ساسانی (انوشیروان)، او را به یمن می فرستند. بنابراین در ایرانی بودن او نباید تردید کرد.

ادامه مطلب...
 


Sitemap