خبرنامه


معرفی فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان (لوح فشرده) PDF چاپ نامه الکترونیک

 

طرح و اجرا : رامیار خلیلی، مسعود ناصری

جمع آوری اسناد و منابع: مهسا صدیق، فاطمه عرفانیان، پروین فخاری نیا

طراحی گرافیگ کاور : سحر ترهنده، روشنک بهاریان با استفاده از پوستر فرشید مثقالی

تاریخ انتشار : خرداد  1389

200 نسخه

 

این لوح فشرده مجموعه ای شامل متن، عکس، فیلم و صدا دربارۀ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، تألیف شورای کتاب کودک است که به مناسبت سی سالگی فرهنگنامه تهیه شده است.

 

 

 
Sitemap