خبرنامه


 

برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد یازدهم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ

نقشه ها: امیرصفا خطیب زاده

چاپ اول: 1387

شابک:  7 – 11 – 6356 – 964

شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

 

جلد یازدهم فرهنگنامه به دو بخش پیوست و نمایه تقسیم شده است و تمام آن به مدخل های مربوط به یک یا چند حرف الفبا اختصاص ندارد. این جلد مانند جلد پنجم فرهنگنامه است و کارکردی دوگانه دارد.

بخش پیوست این جلد حاوی 90 مقاله از حرف آ تا پایان حرف ج همراه با 236 تصویر، 7 نقشه و 5 نمودار است. از برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیداین مجموعه 72 مقاله، مقاله های جدید هستند که در جلدهای پیشین نیامده است. این مقاله ها در فهرست جلد با علامت * مشخص شده اند. تعداد 18 مقاله که اطلاعات آنها در اثر گذشت زمان نیاز به بازبینی داشته است، مانند مقاله های مربوط به جغرافیای ایران و جهان، ایدز و اینترنت روزآمد شده اند. اطلاعات آماری مربوط به شهرهای ایران براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 نیز روزآمد شده و به صورت جدول در پایان مقاله ایران آمده است. مهمترین تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در سایر کشورهای جهان در هریک از قاره ها مطرح شده است. از جمله مقاله های این جلد می توان از مقاله های بلند الفبا، بازیافت و پست مدرنیسم، زندیگنامه ها مانند مقاله های اختصاص یافته به محمود افشار، احمد بیرشک، استانیسلاوسکی و بلا بارتوک، مقاله های ورزشی مانند اسنوبورد و پاراگلایدر، و مقاله های علمی مانند ابررسانا نام برد. در این جلد 27 مقاله به ایران اختصاص یافته است و در مقاله های دیگر نیز اطلاعات گوناگون مربوط به ایران گنجانده شده است.

بخش دوم شامل نمایه عنوان های موضوعی است که با حروف آ تا ج آغاز می شوند و در جلدهای 1 تا 10 مطالبی درباره آنها ذکر شده است.

 

    

 

 

 

 پیشگفتار جلد یازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                 فهرست مدخل های جلد یازدهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap