خبرنامه


برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدفرهنگنامه کودکان و نوجوانان – جلد دهم

پدید آورنده: شورای کتاب کودک

زیر نظر: توران میرهادی (خمارلو) و ایران گرگین

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (سهامی عام)

صفحه آرایی: مجید بلوچ و نوید بلوچ

نقشه ها: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

چاپ اول: 1385

شابک: 9 - 10 - 6356 - 964

 شابک (دوره): 1 – 00 – 6356 - 964

 

 

جلد دهم فرهنگنامه، که اکنون پیش روی شماست، حاوی مقاله های حرف ت از تمبر تا تیهو و حرف ث از ثابت بن قره تا ثور و حرف ج است که با مقالۀ جابربن حیان آغاز می شود و با مقالۀ جیوه خاتمه می یابد. این جلد دارای 220 مقاله، 24 ارجاع، 558 تصویر و نمودار، 28 جدول و 48 نقشه است. مقاله های بلند و دشوار این جلد در رشته های گوناگون عبارتند از: برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنیدتمبر، تنفس، توانبخشی، توپولوژی، تهران، جادۀ ابریشم، جانوران، جبر، جغرافیا، چند جنگ مهم از جمله جنگ ایران وعراق، جنگ جهانی اول، و جنگ جهانی دوم همچنین جنگل، جنگلداری، و جهانی شدن. در این جلد 63 مقاله به ایران اختصاص یافته است و در مقاله های عمومی دیگر نیز کوشش شده است که با استفاده از عکسها و تصویرهایی از ایران، آگاهیهای بیشتری دربارۀ ایران داده شود...

...کار ثمر بخش گروه ترویج فرهنگنامه درمدارس و مراکز گوناگون فرهنگی ونیز توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش نسبت به تجهیز کتابخانه های مدارس باعث شد که مجموعۀ 9 جلدی فرهنگنامه به تعداد بیشتری از مدارس راه یابد. گزارشهای دریافت شده از گروه ترویج و نیز از مشاوران نوجوان فرهنگنامه این نکته رامشخص کرد که افق دید کودکان و نوجوانان ایرانی بسیار گسترش یافته و پرسشهای مورد علاقۀ مخاطبان کتابهای مرجع از جمله فرهنگنامه باید مورد پژوهش گسترده ای قرار گیرد.

تدوین فرهنگنامه، مانند سالهای پیشین علیرغم امکانات  بسیار محدود مالی و فضایی، با اتکاء بر همکاریهای داوطلبانه و پشتیبانی های مردم پیش رفت. گروه دوستداران فرهنگنامه، خانوادۀ فرهنگنامه و نیز تعداد دیگری از سازمانها و افراد از داخل و خارج کشور نیازهای مالی فرهنگنامه را برآورده ساخته اند، که از یکایک آنان سپاسگزاری می شود.

 برای نمایش بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار جلد دهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان                  فهرست مدخل های جلد دهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap