خبرنامه


 

پیوندها

 

شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک www.cbc.ir

شورای کتاب کودک سازمانی فرهنگی – پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال 1341 تأسیس شده است. این سازمان در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می کند و اعضاء آن نیروهای داوطلب هستند. شورا در حال حاضر حدود 700 عضو (رسمی و وابسته) دارد و هزینه های خود را از راه حق عضویت، حمایت های مردمی، اجرای پروژه های فرهنگی و حق التالیف فرهنگنامه به دست می آورد.

خانه کتابدارخانه کتابدار  www.hlpr.ir  

نهادی فرهنگی است که با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی وتربیت کتابداران و مروجان خواندن در سال 1382، زیر نظر شورای کتاب کودک آغاز به کار کرد.

 

موسسه پژوهشی کودکان دنیامؤسسه پژوهشی کودکان دنیا  www.koodakandonya.com

سازمانی مستقل، غیر دولتی و ناسودبر است که از سال ۱۳۷۳ با هدف کمک به گسترش برنامه­های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال در ایران فعالیت می کند.

 

موسسه مادران امروز (مام)موسسه مادران امروز(مام) www.madaraneemrooz.com

موسسه ای است غیر تجاری که با هدف توانمند سازی خانواده ها برای بهبود رابطۀ اعضای خانواده با توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان در سال 1377 آغاز به کار کرد.

 

انجمن پژوهش های آموزشی پویاانجمن پژوهشهای آموزشی پویا www.pers.ir

سازمانی غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل است که با اهداف کمک به بهبود وضعیت آموزش و پرورش و... در سال 1358 آغاز به کار کرد.

 

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانموسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران www.chlhistory.org

نهادی غیر دولتی و ناسودبر است که با اهداف زمینه سازی و گسترش پژوهش های تاریخی در بارۀ فرهنگ و ادبیات کودکان ایران در سال 1379 آغاز به کار کرد.

 

کانون توسعه فرهنگی کودکانکانون توسعه فرهنگی کودکان www.ccdc.ir

سازمانی غیر دولتی است که با هدف گسترش فرهنگ و هنر در روستاها و مناطق محروم تشکیل شده است.

 

کتابک کتابک www.ketabak.org

پنجره ای است به جهان خواندن و دانایی برای آگاه شدن و دگرگون شدن و دگرگون کردن.

 

انحمن ترویج علم انجمن ترویج علم ایران www.popscience.org.ir

انجمن موسسه‌اي غيرانتفاعي است که تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در زمينه‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي و به منظور ترويج علم و بهبود بخشيدن امور آموزشي و پژوهشي و نیز علاقه‌مند کردن عموم مردم به مقوله علم فعالیت می‌کند.

 

 
Sitemap