خبرنامه


 

 

شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه

 

شرکت نشر فرهنگنامه کودکان و نوجواناندر سال 1366 گروهی از علاقمندان به اعتلای فرهنگی کودکان ایران، شرکت سهامی عام تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را تاسیس کردند و در سال 1371 نخستین جلد فرهنگنامه را به چاپ رساندند و چاپ بقیه جلدها تا جلد 13 و تجدید چاپ جلدهای گوناگون، تا به امروز ادامه یافته است.

 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، کوچه عنصری شماره 24

تلفن: 66404383

 

 

 
Sitemap