خبرنامه

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

شورای گسترش فرهنگ صلح

شورای گسترش فرهنگ صلح

مرجع شناسی در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

مرجع شناسی در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

پژوهش دانش آموزی – جستجو در منابع مرجع

پژوهش دانش آموزی – جستجو در منابع مرجع

ضرورتهای زمان و شکل گیری فرهنگنامۀ

ضرورتهای زمان و شکل گیری فرهنگنامۀ


مرجع شناسی در فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۲

Получите приветственные ваши бонусы вулкан игровой клуб отзывы, нажав тут - aqualive5.ru

خانم دکتر فاطمه مرتضایی فرداعضای گروههای تخصصی فرهنگنامه که در سال اخیر به بخش تألیف فرهنگنامه پیوستند، به راهنمایی فاطمه (سوری) مرتضایی فرد، با مراجع عمومی وتخصصی، چاپی و الکترونیکی موجود در فرهنگنامه و خارج از آن آشنا شدند. روزهای یکشنبه 20 و 27 آذرماه، 22 نفر از اعضای گروههای تخصصی که در سال 90 همکاری خود را با فرهنگنامه آغاز کردند، دورۀ آشنایی با مراجع را گذراندند. خانم مرتضایی فرد عضو هیئت مدیره و سرپرست بخش ادبیات کودک شورای کتاب کودک که کتابدار و مدرس کتابداری در دانشگاه علامه طباطبایی بوده اند، آموزش این دوره را به عهده داشتند.

 

شرکت کنندگان در این دوره، در 2 جلسه، با انواع کتابهای مرجع آشنا شدند از جمله در بخش مراجع عمومی با فرهنگها، دایرة المعارفها و اطلسها و در بخش مراجع تخصصی با بسیاری از دانشنامه ها و مجموعه های تخصصی و نشریات. خانم مرتضایی فرد نمونه های موجود درکتابخانه را برای آشنایی بیشتر در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند و در بیشتر زمینه ها به مراجع اینترنتی نیز پرداختند و نمونه ها را بر صفحه کامپیوتر معرفی کردند.

اظهار نظر شرکت کنندگان در هر دو جلسه، حاکی از خرسندی و رضایت از کسب مجموعه اطلاعات مفید و فشرده بود که مدرس علاقمند و توانا در اختیار آنان قرار داده بود.

 

کارگاه مرجع شناسی

 

کارگاه مرجع شناسی

 
Sitemap