خبرنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح


هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۳۸

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه کودکان و نوجوانانفیلم « کلک زرین» به کارگردانی ناهید رضایی از فعالیتهای هنری دکتر زرین کلک، با حضور خود ایشان و خانم رضایی در شورای کتاب کودک نمایش داده شد و همکاران فرهنگنامه با یکی از نخستین فعالان و همکاران فرهنگنامه از نزدیک آشنا شدند.

 

 

در هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه، استاد نورالدین زرین کلک حضور داشتند. در این روز فیلم مستند و خوش ساخت « کلک زرین» ساختۀ خانم ناهید رضایی، با حضور خود ایشان به نمایش درآمد.

پس از تماشای فیلم که در بارۀ فعالیتهای هنری آقای زرین کلک به ویژه انیمیشنهای او بود، خانم رضایی مختصری صحبت کردند سپس در بخش پرسش و پاسخ آقای زرین کلک که در فیلم مستند خانم رضایی شمه ای از آن به زیبایی نمایش داده شده بود، در دهۀ 40 شکل گرفت فیلم با اشاره به همکاری زرین کلک با شورای کتاب کودک در سال 41 و کانون پرورش فکری در سال 42 ادامه یافت. در ادامۀ فیلم اشارۀ کوتاه خانم رضایی به چند دهه فعالیت هنری و انیمیشنهای تفکربرانگیز آقای زرین کلک، هم حاضران را تحت تأثیر قرار داد.

 

گفتنی است که نخستین پوستر فرهنگنامه و همچنین نقش سرفصل جلدهای فرهنگنامه در صفحۀ آغاز حروف جدید، اثر آقای زرین کلک است و همچنین مقالۀ انیمیشن در جلد 4 فرهنگنامه نوشته او است.

در پایان خانم میرهادی ضمن تشکر از خانم رضایی برای کارگردانی فیلم کلک زرین و قدرشناسی از همکاریهای دیرین آقای زرین کلک از طرف همکاران فرهنگنامه، قول طراحی پوستری دیگر را از آقای زرین کلک گرفتند.

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap