خبرنامه

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در دبی

فرهنگنامه در دبی


کانون توسعه فرهنگی میهمان هم‌انديشي خرداد ماه فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۲۲

منیر همایونیكانون توسعة فرهنگي مهمان فرهنگنامة كودكان و نوجوانان در هم‌انديشي خرداد ماه است.

 

همكاران كانون توسعة فرهنگي در هم انديشي خرداد ماه 91، در فرهنگنامة كودكان و نوجوانان حضور خواهند يافت. در جلسة هم‌انديشي خانم منير همايوني، مدير اين كانون و جند تن از همكاران ايشان در بارة دست­آوردهاي تاًسيس كتابخانه در مناطق روستايي، طي سالها فعاليت خود گفتگو خواهند كرد. كانون توسعة فرهنگي، سال گذشته از طرف شوراي كتاب كودك كانديد جايزة بين­المللي آساهي در ترويج خواندن بوده است.

 

 
Sitemap