خبرنامه

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در دبی

فرهنگنامه در دبی


فرهنگنامه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۴:۴۳

فرهنگنامه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهراندر روزهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 13 تا 23 اردیبهشت ماه 91 در غرفۀ فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان چه گذشت؟

شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان ونوجوانان در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور داشت و به مدت 11 روز، این مجموعه مرجع را به مخاطبان و مراجعان عرضه کرد. در روزهای نمایشگاه، از گروه ترویج فرهنگنامه خانمها فرزانه عرفانیان، بهاره گنجعلی زاده، فرخنده کوکبی، فران قره چاللو، فرشته قبادی، شهرزاد محجوب، پروین کیمیایی و آقای علی رفیع،این اثر را به پرسشگران معرفی کردند. مدیران مدارس، معلمان وکتابداران کتابخانه ها در کنار دانش آموزان و نوجوانان و والدین آنها، بیشترین مراجعان غرفۀ فرهنگنامه بودند. بسیاری از آنها برای تکمیل دوره های موجود در کتابخانه ها در جستجوی جلد 14 فرهنگنامه بودند که با  پرینت آمادۀ آن که در مرحلۀ مجوز وزارت ارشاد و رفتن به سوی چاپ است، مواجه شدند و این اطلاع را دریافت کردند که جلد 14 بسیار زود در دست همگان خواهد بود.

 

جلدهای 2، 4، 7 و 11 نیز که در نمایشگاه کتاب تمام شد، در حال تجدید چاپ است.

فرهنگنامه در دورۀ نمایشگاه، از طریق شبکه های رسانه ای به عموم ایرانیان معرفی شد که می توان به مصاحبه های انجام شدۀ زیر اشاره کرد:

شبکۀ 2 سیما، برنامۀ آقا و خانم مطالعه، خانم نوش آفرین انصاری. رادیو جوان، برنامۀ نمایشگاه کتاب، خانم فرزانۀ عرفانیان. رادیو فرهنگ، برنامۀ نمایشگاه کتاب، خانمها فرشته قبادی، فرزانه عرفانیان و آقای علی رفیع. رادیو اینترنتی ایران صدا، برنامۀ نمایشگاه کتاب، خانم فرزانه عرفانیان و برنامۀ نقدو نظر، خانم پروین فخاری نیا. برنامۀ رادیو اینترنتی ایران صدا، در سایت این رادیو، بانام مصاحبه شوندگان و در برنامۀ نقد و نظر کتاب قابل جستجو است.

کتابداران و علاقمندان به داشتن اطلاعات فشرده در بارۀ فرهنگنامه می توانند این مصاحبه را بشنوند و در مورد خرید مجموعۀ فرهنگنامه تصمیم بگیرند.            سایت برنامه     :    www.iranseda.ir  

 

 

فرهنگنامه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

فرهنگنامه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

فرهنگنامه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

 
Sitemap