خبرنامه

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در دبی

فرهنگنامه در دبی


برگزاری هم اندیشی مهرماه در حسینیه ارشاد PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۳۳

برگزاری هم اندیشی مهرماه در حسینیه ارشادکتابخانه حسینیه ارشاد محل برگزاری هم اندیشی مهرماه 91 فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بود و خانم مهرناز خراسانچی و همکاران ایشان پذیرای همکاران فرهنگنامه بودند.

روز سه شنبه 4 مهرماه بیش از سی نفر ار نویسندگان و ویراستاران فرهنگنامه همراه با خانمها توران میرهادی دبیر اجرایی فرهنگنامه و خانم نوش آفرین انصاری استاد کتابداری و دبیر شورای کتاب کودک، در ساختمان آموزش کتابخانه حسینیه ارشاد گرد آمدند و از حضور خانم مهرناز خراسانچی سرپرست کتابخانه حسینیه ارشاد و همکاران کتابدار ایشان که در گروه بررسی کتابهای مرجع شورای کتاب کودک نیز فعال هستند، خانمها زهرا جعفری بهنام، مهتاب میناچی،معصومه مهدیزاده و ...

در جلسۀ سه شنبه که خانم فرزانه اخوت همکار فرهنگنامه آن را اداره کردند، خانم خراسانچی نخست دربارۀ معیارهای کتاب مرجع مناسب صحبت کردند سپس اطلاعاتی کلی دربارۀ منابع الکترونیکی ارائه کردند. خانمها میناچی و بهنام هم در بخش کودک و نوجوان و بخش مرجع کتابخانه حسینیه ارشاد حاضران را با موجودی کتابخانه و شیوه های کار و دسترسی به آن آشنا کردند. گفتنی است که در شورای اجرایی فرهنگنامه ضمن سپاس از همکاران کتابخانۀ حسینیه ارشاد، پیشنهاد شد آشنایی با منابع الکترونیک و استفاده از منابع دیجیتالی ایران و جهان، در برنامه آینده فرهنگنامه، به کمک کتابداران کتابخانۀ حسینیه ارشاد به صورت گسترده تر پیش بینی شود.

 

 

مسئولین کتابخانه در اتاق کنار سالن آموزش، نمایشگاهی از کتابهای مرجع ویژۀ کودک و نوجوان انتشار یافته در 2 سال گذشته و بررسی شده در گروه بررسی کتابهای مرجع شورای کتاب کودک برگزار کرده بودند که مورد بازدید شرکت کنندگان درهم اندیشی قرار گرف

 

برگزاری هم اندیشی مهرماه در حسینیه ارشاد

برگزاری هم اندیشی مهرماه در حسینیه ارشاد

برگزاری هم اندیشی مهرماه در حسینیه ارشاد

 
Sitemap