خبرنامه

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در دبی

فرهنگنامه در دبی


تغییر ساعت برگزاری جلسه شورای مشورتی فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۴۹

تغییر ساعت برگزاری جلسه شورای مشورتی فرهنگنامهساعت برگزاری جلسه پاییزی مشاوران نوجوان فرهنگنامه 16 تا 18 اعلام می شود.

جلسه شورای مشورتی نوجوانان فرهنگنامه در روز شنبه 22 مهر ماه 91، از ساعت 16 تا 18 در محل فرهنگنامه برگزار می شود و بار دیگر نویسندگان مقاله های فرهنگنامه از نظر مشورتی نوجوانان استفاده خواهند کرد.

بدین وسیله ضمن دعوت مجدد از نوجوانان ساعت اعلام شده در خبر پیشین اصلاح می شود.

 
Sitemap