خبرنامه

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در دبی

فرهنگنامه در دبی


برگزاری هم اندیشی آبان ماه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
يكشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۴۴

 

هم اندیشی آبان ماههم اندیشی آبان   ماه فرهنگنامه با حضور گروهی از همکاران فرهنگنامه به دیدن فیلم مستند    “بهمن بیگی گذشت.

سه شنبه 2 آبان، هم اندیشی فرهنگنامه، با حضور بیش از 30 نفر به دیدن فیلم مستند " بهمن بیگی" در کتابخانه تحقیقاتی شورا اختصاص یافت. فیلم بهمن بیگی که به کارگردانی آقای کامران حیدری ساخته شده است شامل نظرات گونه گون کارشناسان مختلف و دوره های فعالیت معلم عشایر، محمد بهمن بیگی است. این فیلم در حضور تهیه کنندۀ آن آقای سعید رشتیان نمایش داده شد و ایشان دربارۀ شرایط و ضرورت ساخته شدن فیلم صحبت کردند.

در پایان جلسه، همکاران فرهنگنامه نظرات و پرسشهای خود را در حضور خانم هاله باستانی که شرایط دیدن فیلمهای مستند متنوع را برای شورای کتاب کودک فراهم آورده اند مطرح کردند.

 

 

 
Sitemap