خبرنامه

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در دبی

فرهنگنامه در دبی


برگزاری هم اندیشی آذرماه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
پنجشنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۷

برگزاری هم اندیشی آذر ماه 1391 روز سه شنبه با حضور آقای دکتر عباس حری و خانم نوش آفرین انصاری، مشاوران دبیر اجرایی و حدود 50 نفر از همکاران فرهنگنامه، هم اندیشی آذرماه 91 برگزار شد. در این هم اندیشی آقای دکتر حری و خانم انصاری پاره ای از نظرات ارزشمند خود را دربارۀ کار تألیف و تدوین مقاله های فرهنگنامه بیان کردند.

همکاران فرهنگنامه مستمع دو استاد کتابداری، اطلاع رسانی و مرجع شناسی بودند که از سویی با دانشنامه نگاری آشنایی کامل داشتند و از سوی دیگر از آغاز فعالیت تألیف فرهنگنامه خوانندۀ بیش از 2000 مقالۀ آن درمراحل مختلف تدوین بودند ونیز دربارۀ مقاله ها نظرات اصلاحی داده بودند.

 خانم انصاری نخست اظهار داشتند که از سال 1369 از سوی دبیر اجرایی فرهنگنامه، خانم توران میرهادی مسئولیتهای ویژه ای به عهده آقای دکتر حری و ایشان گذاشته شده است. از جمله نظارت بر سهم ایران و نگاه از ایران درمقاله های گوناگون.

آقای دکتر حری نیز اعلام کردند که در جلدهای اخیر به وضوح دیده می شود که نویسندگان و ویراستاران مقاله ها با توجه کامل به ایران می نویسند و در مدخلهای عمومی و جهانی نیز اگر مناسبت داشته باشد، مثال و مصداق و تصویر ایرانی را به کار می گیرند. در ادامه خانم انصاری به نکاتی که در برخی از مقاله ها دیده شده بود توجه دادند از جمله:

-           مسئلۀ فاصله یا سکوت هزارساله در تاریخ علم، در منابع خارجی. 

-           بحث محیط زیست و توجه ویژه به آن در مقاله های فرهنگنامه. 

-           حفظ زبان ویژۀ فرهنگنامه و پرهیز از تأثیر متن غیر فارسی بر ترجمه ها و توجه به سوگیری منابع مرجع. 

-           آوردن مثال ها و نمونه ها برای دقیق تر کردن برخی مسایل و توجه به بند آخر مقاله که باید بال پرواز باشد و پای رفتن برای جستجوی بیشتر. 

-           و بالاخره شک علمی به مراجع و منابع و کنترل هر اطلاع با 3 منبع موثق. 

و آقای دکتر حری نیز به نکات بسیاری اشاره کردند که مهمترین آنها عبارت اند از:

-           پرهیز از سوگیری و حفظ بی طرفی. 

-           مهندسی و معماری اطلاعات به طوری که نویسندۀ دایرةالمعارف بتواند از منابع آشفته و بی نظم، مقاله ای منظم پدید آورد.

-           پرهیز از اطلاعات تکراری و اضافی.

-           و پیدا کردن راههایی برای سرعت کار.

  

برگزاری هم اندیشی آذر ماه 1391

برگزاری هم اندیشی آذر ماه 1391

 

 

 
Sitemap