خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


جلسه شورای مشورتی فرهنگنامه درباره جلد چهاردهم PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۵

مشاوران نوجوان فرهنگنامه روز 8 تیرماه در فرهنگنامه جلسه خواهند داشت.

شنبه 8/4/92 مشاوران نوجوان به نشستی در فرهنگنامه دعوت شده اند تا با نظرات خود به بهبود کیفیت فرهنگنامه کمک کنند.

نوجوانان 10 تا 16 ساله علاقمند به فرهنگنامه می توانند در جلسه شورای مشورتی که ساعت 16 تا 18 خواهد بود، شرکت کنند. از اعضای شورای مشورتی خواسته شده است. چنانچه جلد 14 فرهنگنامه را درخانه دارند برای آشنایی بیشتر با مقاله ها به مطالعه آن بپردازند و سوالها، مشکلات و انتقادات خود را به صورت مکتوب به مسؤلان فرهنگنامه تحویل دهند.

 

 
Sitemap