خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


برگزاری بزرگداشت زنده یاد دکتر عباس حری در شورای کتاب کودک PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
يكشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۰

برگزاری بزرگداشت زنده یاد دکتر عباس حری در شورای کتاب کودک روز سه شنبه 4 تیرماه بزرگداشت دکتر عباس حری مشاور دبیر اجرایی فرهنگنامه در شورای کتاب کودک برگزار شد.

نخستین سه شنبه 4 تیرماه 92، در کتابخانه تحقیقاتی در شورای کتاب کودک، برای زنده یاد دکتر عباس حری مراسمی برگزار شد. این نشست در روز هم اندیشی ماهانه، برای این یار و همکار دیرین فرهنگنامه، در حضور خانواده محترم استاد و برخی از همراهان نمایه ساز فرهنگنامه برقرار شد. خانم ها نوش آفرین انصاری و توران میرهادی و برخی از اعضای خانواده و همکاران استاد، دربارۀ نقش و تأثیر او در شکل گیری مقاله های فرهنگنامه و در همکاری او از آغاز کار تا جلد چهاردهم و همچنین نقش و تأثیر او در زندگی و کار و تأثیر حمایت کننده و صمیمانه و مثبت بر دیگران سخن گفتند. دو فیلم کوتاه گردآوری شده از صحبتهای استاد حری نیز در این نشست به نمایش درآمد. در پایان عکسی از دکتر عباس حری در کنار عکس مسئولان و یاران از دست رفتۀ فرهنگنامه از جمله: ایرج جهانشاهی، هوشنگ شریف زاده، محمود محمودی، منصوره راعی، معصومه سهراب و ... در کتابخانه مرجع و فرهنگنامه قرار گرفت.

 

برگزاری بزرگداشت زنده یاد دکتر عباس حری در شورای کتاب کودک برگزاری بزرگداشت زنده یاد دکتر عباس حری در شورای کتاب کودک برگزاری بزرگداشت زنده یاد دکتر عباس حری در شورای کتاب کودک

 
Sitemap