خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


برگزاری هم اندیشی مهرماه فرهنگنامه با حضور استاد شیرین بیانی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۶

برگزاری هم اندیشی مهرماه فرهنگنامه با حضور استاد شیرین بیانیخانم دکتر شیرین بیانی در روز 7 آبان 92، در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، برای همکاران فرهنگنامه دربارۀ دورۀ مغول سخنرانی کردند.

سه شنبه هفتم آبان ماه، استاد و پژوهشگر تاریخ خانم دکتر شیرین بیانی در فرهنگنامه حضور یافتند و از دوره های تسلط مغول بر ایران و منطقه و تأثیرات چند قرن حکومت ایلخانی صحبت کردند. خانم بیانی در پایان به پرسشهای شرکت کنندگان که نزدیک به 40 نفر بودند، پاسخ دادند. خانمها نوش آفرین انصاری و توران میرهادی از حضور ایشان در جلسه پربار هم اندیشی فرهنگنامه سپاسگزاری کردند.

دراین نشست گروه تاریخ ایران فرهنگنامه و هماهنگ کننده گروه خانم مینا رئیس دانا حضور فعال داشتند ودر حاشیه سالن نمایشگاهی از آثار خانم دکتر بیانی دایر کرده بودند

صحبتهای خانم دکتر بیانی در آرشیو فرهنگنامه در دسترس است و به زودی روی سایت فرهنگنامه نیز منتشر خواهد شد.

 

برگزاری هم اندیشی مهرماه فرهنگنامه با حضور استاد شیرین بیانی

برگزاری هم اندیشی مهرماه فرهنگنامه با حضور استاد شیرین بیانی

برگزاری هم اندیشی مهرماه فرهنگنامه با حضور استاد شیرین بیانی

 
Sitemap