خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


بازدید همکاران فرهنگنامه از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۳

بازدید همکاران فرهنگنامه از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکیگروهی از همکاران فرهنگنامه کودکان و نوجوانان از " موزۀ هایک میرزایانس" در موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی دیدن کردند.

روز چهارشنبه هشتم آبان، 32 نفر از همکاران گروههای زیست شناسی، جانورشناسی، گیاه شناسی و جغرافیای ایران و جهان از بخشهایی از موزۀ هایک میرزایانس بازدید کردند. این بازدید که با توافق آقای دکتر عسکری مدیریت محترم موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی و به همت آقای مهندس علی پازوکی همکار موسسه و همچنین همکار برجستۀ فرهنگنامه امکان پذیر شد، در آگاه ساختن گروههای ذیربط فرهنگنامه نقشی موثر داشت.

در این بازدید نخست آقای مهندس پازوکی دربارۀ موزه، جایگاه علمی و نقش بنیانگذاران آن همچنین نقش مهم اکولوژیکی حشرات در کرۀ زمین، صحبت کردند و پس از توضیحات کلی ایشان، خانم دکتر هیوا ناصرزاده دربارۀ سخت پوشان و سوسکها، آقای دکتر گیلاسیان دربارۀ راسته دوبالان و تحقیقات روی آفتهای گیاهان، آقای دکتر پرچمی دربارۀ مساله اخیر مرگ ومیر گوزنهای زرد ایرانی در جنگلهای کرخه خوزستان، به سبب حملۀ مگسها و کنه ها و خانم  هلن عالی پناه دربارۀ پروانه ها یا بال پولک داران، آقای مهندس جعفری دربارۀ جوندگانی که به آفت تبدیل می شوند. و آقای مهندس اسکندری دربارۀ هرباریوم و گیاهان هرباریوم شده در موزه و در پایان آقای دکتر تبریزی، محقق، کاشف و سازنده چند فرمون مربوط به حشرات، جهت مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی، به همکاران فرهنگنامه توضیحاتی دادند. در میان بازدید فیلم تاریخچه ای از موسسه به نمایش درآمد که به شناسایی بیشتر این نهادعلمی به همکاران فرهنگنامه کمک کرد.

 

بازدید همکاران فرهنگنامه از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی

بازدید همکاران فرهنگنامه از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی

بازدید همکاران فرهنگنامه از موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی

 
Sitemap