خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


حضور آقاي دكتر باقري در هم انديشي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
يكشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۲۸

حضور آقاي دكتر باقري در هم انديشي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

آقاي دكتر محمد باقري در هم انديشي تيرماه در كتابخانه مرجع فرهنگنامه حضور يافتند و پس از صحبت درباره تاريخ علم به پرسشهاي همكاران پاسخ گفتند.

سه شنبه سوم تيرماه، هم انديشي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان با حضور آقاي دكتر محمد باقري، پژوهشگر تاريخ علم در دوره هاي اسلامي و از فعالان ترويج و همگاني كردن علم در ايران برگزار شد. اين جلسه با نمايش فيلمي درباره خيام ساخته آقاي سعيد تارازي كارگردان و مستند ساز، با حضور ايشان آغاز شد. سپس آقاي دكتر باقري درباره اهميت تاريخ علم و ضرورت توجه و پرداختن به آن در بنيادهاي فرهنگي از جمله فرهنگنامه صحبت كردند و اين كار را از جنبه دست يابي ايرانيان به هويت خويش بسيار مهم شمردند. آقاي دكتر باقري در ادامه به پرسش همكاران فرهنگنامه پاسخ گفتند. از جمله به پرسشهايي در مورد مقاله عدد در فرهنگنامه. همچنين شيوه دسترسي سريع و آسان همكاران به كتابخانه و منابع معتبر تاريخ علم و بالاخره نظر استاد درباره تأثير ادبيات بر تاريخ علم.

آقاي دكتر باقري عنوان كردند: كساني كه در فرهنگنامه كار مي كنند، ايثارگراني هستند كه از روز ورود به اين جاذبه، بدون توجه به اينكه قدر آنها دانسته مي شود يا خير، بدون توجه به ناگواريها و مشكلات موجود و با وجود محروميت از بسياري لذتها و وقت گذرانيهاي مطلوب مانند مسافرت، به رشته علمي مورد علاقه خود مي پردازند و چنين كساني حتما بايد تاريخ رشته خود را بدانند. كساني كه به صورت حرفه اي در فرهنگنامه كار مي كنند بايد متدولوژي فرهنگنامه نويسي و درباره پيراستن زبان را نيز بسيار بدانند.

 

درباره دسترسي به منابع معتبر ايشان به كتابخانه پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران در خيابان قدس اشاره كردند كه كتابهاي معتبر تاريخ علم زياد دارد، از جمله كتابهاي استاد ابوالقاسم قرباني كه نزد ايشان امانت بوده است و به آن كتابخانه سپرده اند. استاد قول فراهم كردن دسترسي راحت تر را به كتابخانه، به همكاران جستجوگر فرهنگنامه دادند.

در پاسخ به تأثير ادبيات ايشان مطالعه فراوان متون ادبي فارسي خوب را سبب تقويت زبان فارسي و دسترسي به واژگان فراوان و كمك به نگارش روان براي اهل مطالعه ارزيابي كردند.

در پايان به مجله تخصصي تاريخ علم و نشريه ميراث علمي اسلام و ايران براي مخاطب عام اشاره كردند كه با سردبیری ايشان چاپ مي شود.

در اين جلسه هم انديشي كه هماهنگ كننده گروه فيزيك و عضو شوراي اجرايي آقاي نصرالله افاضل آن را اداره كردند، بيش از 30 نفر شركت داشتند.

حضور آقاي دكتر باقري در هم انديشي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

حضور آقاي دكتر باقري در هم انديشي فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

 


 
Sitemap