خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


جلد پانزدهم فرهنگنامه به زودي منتشر مي شود PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۳۹

جلد پانزدهم فرهنگنامه به زودي منتشر مي شودجلد پانزدهم فرهنگنامه كه شامل مقاله هاي حرف "ر" و بخشي از " ز" است؛ پس از كسب مجوز چاپ از وزارت ارشاد اسلامي به چاپخانه راه يافت و به زودي در دسترس علاقمندان خواهد بود.

در پيشگفتار جلد 15 مي خوانيم:

جلد 15 با هدف افزايش غناي فرهنگي نسل جوان ايران؛ بر مجموعه ‌‍فرهنگنامه كودكان و نوجوانان افزوده شد. اين جلد نيز مانند ساير جلدها شامل اطلاعات دقيق و متنوع درباره ايران و جهان همراه با تصويرها؛ نقشه ها؛ جدولها ونمودارهاي گوناگون است. جلد پانزدهم حاوي مقاله هاي حرف ر و بخش بزرگي از مقاله هاي حرف ز است...

جلد پانزدهم داراي 223 مقاله؛ 41 ارجاع؛ 660 تصوير؛ 19 نقشه و 36 جدول است ...

90 مقاله كه در گروههاي تخصصي ادبيات فارسي؛ اسلام؛ تاريخ ايران؛ جغرافياي ايران؛ فلسفه؛ مردم شناسي و هنر تدوين شده به ايران اختصاص يافته و در بسياري از مقاله هاي ديگر نيز اطلاعاتي در مورد ايران داده شده است. به اين ترتيب؛ در اين جلد علاوه بر آگاهيهايي درباره رشته هاي گوناگون دانش بشري؛ بيش از 50 درصد مطالب درباره ايران است.

 

جلد پانزدهم فرهنگنامه از وزارت ارشاد اسلامي مجوز چاپ كسب كرده و به مرحله چاپ رفته است و به زودي در اختيار جامعه علاقمندان قرار خواهد گرفت.

 
Sitemap