خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


هم اندیشی شهریور ماه فرهنگنامه با حضور خانم شعله بلوچ PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۳

دومین هم اندیشی تابستان 93 فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان با شرکت خانم شعله بلوچ برگزار می شود. سابقۀ فعالیت ایشان مرمّت و بازسازی خانه های تاریخی و مکانهای عمومی است.

هم اندیشی فرهنگنامه سه شنبه 11 شهریور، ساعت 16، در کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک برگزار می شود. در این جلسه خانم شعله بلوچ دانش آموخته معماری و شهرسازی، برای همکاران فرهنگنامه از پروژه های تاریخی به قدمت 250 سال، در کاشان و دیگر فعالیتهای ساخت و ساز خود، همراه با نمایش فیلم فعالیتها، صحبت خواهند کرد. برای همکاران فرهنگنامه شرکت در این هم اندیشی ضمن استفاده از تجربه های غنی ایشان راهی است برای ورود به گفتگو و پرسش و پاسخی پیرامون شهر کاشان، بناهای تاریخی و مرمت خانه های تاریخی

 

 
Sitemap