خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


داوطلبان همکاری با فرهنگنامه در جلسات توجیهی PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۷

داوطلبان همکاری با فرهنگنامه در جلسات توجیهیدو جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه در مرداد ماه 93 برگزار شد و تعدادی همکار جدید به گروههای تخصصی پیوستند.

از نخستین جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه، در تاریخ 11/5/93، شرکت 26 نفر و در دومین جلسه آن که با حضور 15نفر، در تاریخ 25/5/93 به صورت کارگاهی برگزار شد، شرکت کنندگان با فرهنگنامه آشنا شدند. در جلسه نخست خانمها نوش آفرین انصاری و پروین فخاری نیا برای داوطلبان، از شورای کتاب کودک، اهداف و فعالیتهای این تشکل و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان سخن گفتند. و در دومین جلسه خانمها پروین فخاری نیا، مهشید فهیما و سهیلا تهی دست اکراد، در یک فعالیت کارگاهی، شرکت کنندگان را با تفاوت طرح و مخاطب مقاله های فرهنگنامه با چند دانشنامۀ فارسی و انگلیسی در یک کار تطبیقی آشنا کردند. در این جلسه خانم فرزانه عرفانیان داوطلبان را به همکاری با گروه ترویج فرهنگنامه آشنا کردند.

با پایان یافتن جلسات توجیهی دوستان به گروههای تخصصی خواهند پیوست تا یک دوره فعالیت آزمایشی را بگذرانند. مطالعۀ مقاله های فرهنگنامه در جلدهای گوناگون آن به همکاران جدید توصیه شده است.

 

 
Sitemap