خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


24 آبان روز كتاب، كتابخواني و كتابدار آغاز هفته كتاب PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۳۴

 

24 آبان روز كتاب، كتابخواني و كتابداردر هفته كتاب كودك:

با خريد فرهنگنامه كودكان و نوجوانان كتابخانه خود راكامل كنيد و به كتابخانه مدرسه فرزند خود يك دوره فرهنگنامه هديه بدهيد

تازه ها

جلد 15 فرهنگنامه كودكان و نوجوانان، تأليف شوراي كتاب كودك شامل 223 مقاله در حرف " ر- ز " در 356 صفحه همراه با 660 تصوير 19 نقشه و 36 جدول در مهرماه 93 منتشر شد.

فرهنگنامه كودكان و نوجوانان را از آدرسهاي زير و كتابفروشيهاي معتبر تهيه كنيد.

شوراي كتاب كودك

نشاني: تهران خيابان انقلاب خيابان ابوريحان خيابان شهيد وحيد نظري شماره 31 طبقه سوم

تلفن 66950217   66415878

شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودكان و نوجوانان

نشاني: تهران خيابان انقلاب خيابان ابوريحان كوچه عنصري شماره 24 طبقه اول

تلفن: 66404383

 

 
Sitemap