خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


برگزاری هم انديشي آذرماه با حضور مهندس حائری PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۰

برگزاری هم انديشي آذرماه با حضور مهندس حائریچهارم آذرماه 93، هم انديشي فرهنگنامه با موضوع " ايراني كيست؟" و حضور آقاي مهندس محمدرضا حائري برگزار شد.

آقاي مهندس محمدرضا حائري عضو قديمي و نويسنده برخي از مقاله هاي فرهنگنامه و از فعالان فرهنگي به ويژه در زمينۀ معماري و شهرسازي در ايران، در هم انديشي آذرماه فرهنگنامه شركت كردند. اين جلسه با حضور حدود 40 نفر از همكاران شورا و فرهنگنامه برگزار شد. "ايراني كيست؟ " از پيش، موضوع هم انديشي تعيين شده بود و آقاي مهندس حائري نخست موضوع را در كليت خود به نحوي مطرح كردند. سپس در زمينه معماري ايراني آن را بسط دادند. همكاران فرهنگنامه و شورا در طول جلسه به پرسشهاي مطرح شده از طرف آقاي مهندس حائري پاسخ كتبي دادند كه از طرف آقاي حائري جمعبندي و به حاضران ارائه شد. از اين جمعبندي واژه هايي به دست آمد كه ياد ايران و ايراني را زنده مي كرد. مشاركت و صحبتهاي خانم پريچهر نسرين پي و  آقاي دكتر محرابي مهمانان محترم جلسه هم انديشي همچنين پرسش و پاسخ و اظهار نظر همكاران فرهنگنامه و شورا پايان بخش گفتگو در هم انديشي آذرماه بود.

در پايان خانم نوش آفرين انصاري دبير شوراي كتاب كودك از حضور و همكاريهاي مستمر آقاي مهندس حائري سپاسگزاري كردند.

 

جلسه هم انديشي را خانم ويدا رفيعي عضو گروه بناهاي تاريخي فرهنگنامه برنامه ريزي و هدايت كردند.

برگزاری هم انديشي آذرماه با حضور مهندس حائریبرگزاری هم انديشي آذرماه با حضور مهندس حائری

 


 
Sitemap