خبرنامه

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

برگزاری كارگاههاي بخوانيم و بدانيم در خانه كتابدار

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

ترویج فرهنگنامه در کوهدشت استان لرستان

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


کارگاه نویسندگی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در سال 93 PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۱۲

گروهی از همکاران داوطلب نویسندگی در روزهایی از دی ماه و بهمن ماه، در فرهنگنامه به فراگیری نگارش مقاله های فرهنگنامه اشتغال دارند.

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان همواره بر نویسندگان متخصص داوطلب تکیه داشته است.

 

روزهای شنبه 13 و 27 دی ماه، 12 نفر از همکاران فرهنگنامه که در حدود یکسال در گروههای تخصصی حضور داشته و مقدمات نویسندگی را گذرانده اند، در کارگاههای نویسندگی حضور یافتند و در دو گروه علوم انسانی به مسئولیت خانمها رئیس دانا و فوزیه باقری و علوم تجربی به مسئولیت خانمها ÷روین فخاری نیا و طهورا وحدتی، مراحل شکل گیری مقاله های فرهنگنامه را به صورت عملی آموختند و ÷س از گذراندن دو جلسۀ کارگاهی در اسفند و فروردین، هریک از شرکت کنندگان مقاله مستقلی خواهند نوشت و تحویل خواهند داد. گفتنی است که در روزهای 12 و 19 بهمن، به همت خانم سوری مرتضایی فرد همکارکتابدار و مرجع شناس شورای کتاب کودک، برای شرکت کنندگان نامبرده کارگاه مرجع شناسی نیز دایر خواهد بود.


 
Sitemap